Bezoekthema's

Kloosters

Moldavie

De mooiste kloosters van Moldavie bevinden zich in de omgeving van Piatra Neamt : Agapia, Varatec en Neamt.
Ook in Iasi en de omgeving vind men interessante kloosters : Sfinţii Trei Ierarhi en Galata.
Het Bogdanita-klooster ligt in het district Vaslui en Zozin-klooster in het district Botosani.

Agapia

Het schilderachtige dorpje Agapia beschikt over een bijzonder 'liefdesklooster'. De toegangspoort tot het klooster ligt aan het eindevan de dorpsstraat. Het huisvest een van de grootste groepen nonnen van Europa. Het complex werd in 1644 opgezet als monnikenklooster en maar liefst zes ingezetenen , verwierven in de loop der eeuwen een plaatsje op de orthodoxe heiligenkalender.
De Turken zetten de gebouwen in brand tijdens het neerslaan van de opstand van 1821, maar i n 1823 werd het klooster volledig herbouwd, deels in hout en deels in steen. Het bestaat nu uit twee gedeelten : een houten tegen de heuvel (Agapia din Deal) en een stenen in het dal. In de kapel van het klooster vindt u romantisch-religieuze fresco's uit 1858 van de toen 18-jarige grootmeester Nicolae Grigorescu. De afbeeldingen zijn groot, enigszins romantisch, en verlenen het interieur een werelds karakter. De ikonostasis is rijkelijk voorzien van bladgoud. De ommegang aan de hof heeft twee verdiepingen en korte, dikke zuilen met onversierde kapitelen.

Bogdanita 

Klooster Bogdanita  - nu zijn nog de ruïnes van een kerk te zien, het klooster in het verleden beter bekend Bogdanita De kerk, in een kruisvorm, werd gebouwd in de jaren 1844-1847, gebouwdmmet stenen gezegend op 8 november 1847. de belangrijkste stichter was een Griek, Eustatie genaamd, en zijn vrouw Caliopia, die het meeste geld hebben gegeven, de rest van de kosten werden betaald van de inkomsten van het klooster. De kerk werd gebouwd in de plaats van een andere kerk, die ook was gewijd aan St. Nicolaas, die werd gebouwd door de broers Teodor en Ionita Bolea, zonen van Andrei Bolea, in 1784, die landgoederen bezat in Coroiesti razesii, Vladesti en Bogdan . Op  20 januari 1929 werd het door brand verwoest, waardoor alleen de muren waren overgebleven. De wederopbouw duurde 11 jaar, waardoor de heropening plaats vond op 02 juni 1940.

Galata

Klooster Galata, gewijd aan de "Hemelvaart van Christus" en de "St. apostel Jaobuss, is een orthodoxe nonnenklooster. De Klooster Kerk van Galata diende als model voor de Aroneanu kerk (1594), het Klooster Dragomirna (1608-1609) en het klooster Trei Ierarhi (1639).

Het klooster is gelegen in de zuidwestelijke deel van de stad Iasi,  strada Manastirii nr. 4, op de Galata heuvel gelegen op een hoogte van 100 meter. De heuvel heeft de vorm van een hellend plateau dat soepel stijgt naar het zuidwesten, naar het gebied genaamd Miroslava, op  186 meter. Noordzijde is steil.

Neamt

Het omvangrijke Mânâstirea Neamt is van een respectabele leeftijd : het werd gebouwd in de 14de en uitgebreid in de 15de eeuw. De kerk (1485-1497) is de grootste die op last van Stefan cel Mare werd gesticht.
Neamt was een belangrijk cultureel centrum. Een groep ontwikkelde monniken vervaardigde schitterende, met miniaturen verluchte boeken. Later beschikte het klooster over een drukpers. Het hoeft geen verwondering te wekken, dat de kloosterbiblio- theek beroemd is. Tegenwoordig is er een seminarium gevestigd. Wie door de overwelfde, gedeeltelijk beschilderde doorgang de hof opkomt, ziet de betrekkelijk hoge kerk links voor zich liggen. Ze is op Moldavische wijze versierd met groene, gele en bruine geglazuurde stenen. Let ook op de rijen sierlijke nisjes, grote en kleine, die onder het elegante dak zijn aangebracht. De architectuur van de kerk werd na de middeleeuwen een voorbeeld en een inspiratiebron voor kerkbouwers in Moldavië.
Van binnen is het gebouw grandioos en somber. Aan een luchter hangen ter versiering struisvogeleieren. Tegen de zijmuren zijn heiligenfresco's aangebracht, met stralenkransen in reliëf die als hoefijzers om de hoofden k1emmen.
Achter het kloosterhof vindt u een begraafplaats en een ossuarium met uitstalkasten vol schedels van overleden monniken. De namen staan in cyrillisch schrift op de schedeldaken geschilderd.

Sfinţii Trei Ierarhi

In een oud en pittoresk straatje in Iasi, vlakbij Curtea Domneasca, in Ulita Domneasca (nu Boulevard Stefan cel Mare)  toont de oude markt houdt een echte schat aan Roemeense architectuur. De kerk de Drie Hiërarchen stijgt hier boven uit, een kerk die "niet in woorden is te beschrijven", zoals werd geschreven door de turk Evlia Celebi.
De kerk gesticht door de prins van Moldavië, Vasile Lupu, werd gebouwd tussen 1635-1639. De voltooiing van de bouw van de kerk staat gebeiteld in steen, in de Slavische taal, op het zuidelijke front van de kerk: "Ik prins Vasile bouwde dit gebedhuis in de naam van de Heilige Drie Hiërarchen: Basilius de Grote, Gregorius de Theoloog en Johannes Chrysostomus. Hij werd gewijd door aartsbisschop Barlaam in 7147 (Byzantijnse jaartelling (1639) 06 mei.

Varatec

Het Varatec-klooster ligt vlak bij Agapia. Net als Agapia ligt het aan een zijweg van de DN15 tussen Tîrgu Neamt en Piatra Neamt. Varatec dateert van rond 1800. Opvallend is dat een ommegang met cellen zoals bij het Neamt- en het Agapia-klooster ontbreekt. In de kloosterhof staan gewone huizen, waardoor Varatec de indruk maakt van een dorpskern met kerk.

Zosin

Klooster Zosin in is een Roemeens orthodox klooster, gelegen in het dorp Băluşeni in de gelijknamige gemeente (district Botoșani). Het is gelegen in een pittoreske omgeving, op een open plek in een bos (op een afstand van ongeveer 15 km ten zuiden van de stad Botoșani).
Het klooster complex Zosin (Hermitage Zosin) werd opgenomen op de lijst van historische monumenten van het district Botoșani in 2004.