Nog meer over Roemenië

Speciale relaties tussen Roemenië en Luxemburg

We verwachten ook uw bijdragen !

De toetreding van Roemenië tot de Europese Unie 1 januari 2007 werd overeengekomen in Thessaloniki in 2003 en bevestigd in Brussel op 18 juni 2004. Bulgarije en Roemenië hebben hun toetredingsverdrag op 25 april 2005 in de Abdij van Neumünster in Luxemburg ondertekend. De EU werd daardoor uitgebreid naar 27 landen.