Werelderfgoed UNESCO

Regio's en Departementen

Trassylvanië

Sighisoara

Hotel Steaua, Str. 1 Drcembrie, Sighisoara - Tel. (0265) 771 072

Het centrum van Sighisoara (45.000 inwoners), gelegen op een heuvel die bij het naderen van de stad zichtbaar wordt, is van een stemmige antieke schoonheid. Binnen de meer dan 900 rn lange stadsmuur met zijn torentjes liggen de oker- en olijfkleurige huizen, aan straatjes die zijn geplaveid met grote stenen. Sighisoara is als een bewoond openluchtmuseum.

Geschiedenis :

Middeleeuwse documenten in het Latijn duiden de stad aan als Castrum Sex, Vesting les, een naam waaronder ook het toeristenbureau van Sighisoara bekend staat. Net als de zustersteden Brasov en Sibiu werd Sighisoara in de middeleeuwen groot gemaakt door Saksische Duitsers, die zich hier vestigden en intensief handel begonnen te drijven, onder meer met Moldavië en Walachije.
Aanvankelijk was alleen de heuvel in het centrum versterkt; bij gevaar zochten de burgers daar hun toevlucht. Toen de Turkse dreiging toenam, viel het besluit om de ommuring uit te breiden. De gilden (in 1378 waren dat er maar liefst 25) zorgden voor geld en mankracht om dit karwei te klaren. Van deze muur zijn grote delen bewaard gebleven. Van de oorspronkelijke veertien wachttorens zijn er nog negen over.. Een zware brand en een aardbeving in de 17de eeuw wist Schässburg, zoals de Saksen hun stad noemden, voorbeeldig te boven te komen. De barok deed zijn invloed gelden, en later ook de neogotiek en de Jugendstil. In Sighisoara is zelfs een huis te vinden in Venetiaans-gotische stijl.

Bezienswaardigheden :

Vanaf Piata Hermann Obreth kunt u de stad alleen maar te voet verkennen. Loop over de trapstraat naar de stoere en tegelijk sierlijke Turnul cu Ceas (Klokketoren), het beeldmerk van Sighisoara en ooit de plaats waar de rechtbank en bet stadsbestuur zetelden. DRACULA-HUIS. De toren beeft een poort, waardoor u bet oudste deel van Sighiêoara binnenloopt. Links v66r u staat een okerkleurig buis met bogen en een uithangbord met een draak. Het was begin 15de eeuw de woning van Vlad Dracul; zijn zoon Vlad Tepes/Dracula werd naar alle waarschijnlijkheid bier geboren. Toen Vlad Dracul ging regeren als prins van Walachije, verhuisde de familie naar de hoofdstad Tirgoviste. U kunt bij bet Dracula-huis naar binnen: er is een bar en een sfeervol restaurant, met balkenplafond.


Musea :
Ook de Klokkentoren kunt u van binnen bekijken. Ga na bet passeren van de poort naar rechts, zodat u uitkomt voor bet gebouw dat tegen de toren aanleunt. Daar is de toegang tot bet Muzeul de Istorie Sighisoara (Historisch Museum Sighisoara), dat de toren als voornaamste behuizing heeft. In bet museum, opgezet in 1898, ziet u helemaal beneden bij de ingang een uitstalling van foto's van de Decemberrevolutie, onder het motto 'Memento Sighisoara 22 Decembrie 1989'.De verzameling oude voorwerpen bestaat uit een verzameling 18de- en 19de-eeuws medische instrumenten om kippevel van te krijgen: messen, klisteerspuiten, amputeerzaagjes. Verder klokken, zandlopers, dekenkisten, paneeltjes met landschapsschilderingen, en bet slot van de stadspoort van Sighisoara met de bijbehorende sleutel van ongeveer een halve meter lengte. De romantische sfeer van bet museum wordt deels bepaald door" de bouten vloeren van de klokkentoren, die kraken als of hun laatste uur geslagen beeft. Helemaal boven kunt u rondwandelen over een buitengalerij en een blik werpen op de poppen die de dagen van de week voorstellen en die door bet uurwerk naar voren worden geschoven in een nis in de buitenmuur: zo is de zondag een meisje met een stralenkrans om het hoofd.

Behalve het Dracula-huis en bet historisch museum liggen bij de toren de Kloosterkerk, ooit behorend bij een dominicaner klooster, en bet kleine Muzeul Armelor (Wapenmuseum). Te bezichtigen zijn oude wapens als musketten, hellebaarden en schilden; sommige objecten dateren uit de 11de eeuw. Er is een speciale afdeling met 19de-eeuwse wapens, en ook een Dracula-kamer met een portret en een lelijk goudkleurig beeld van Vlad Tepes.
De belangrijkste andere bezienswaardigheid van Sighisoara is de Duitse Biserica de Pedeal (Bergkerk), te bereiken door vanaf de Klokkentoren rechtdoor te lopen en voor de eerstvolgende poort links af te slaan. De gotische Bergkerk, waarvan de bouw begon in 1345, ligt op de top van de heuvel die de oude kern van de stad vormt. Er leidt een trap van 175 treden naar toe, onder een geheel houten overkapping die werd aangelegd in de tweede helft van de 17de eeuw. Ongehinderd door zon of regen komt u boven. De kerk met haar kapotte muren, ramen en beelden lijkt hard toe aan restauratie. Rond de Bergkerk ligt een Duits kerkhof. Vandaar hebt u uitzicht over de stad en de rivier.

 

Omgeving :

Vooral de weerkerken in de landelijke Saksische dorpen rond Sighisoara zijn aantrekkelijk. Plaatsjes als Dalles in het westen en Saschiz in het oosten liggen aan de grote weg; Saschiz heeft een toren die sprekend lijkt op de Klokkentoren van Sighisoara. Biertan kan bogen op de imposantste weerkerk.
Biertan
In dit dorp komt u door de DN14 richting Medias te volgen en na Dumbraveni, om precies te zijn in Saros pe Tirnave, af te slaan naar links. Het dorp is volledig verschoond gebleven van modernisatie. Ook de huizen van na de Tweede Wereldoorlog zijn in oude stijl opgetrokken. De torenloze, laatgotische weerkerk van Biertan is de Biserica Maria (Mariakerk) uit het begin van de 16de eeuw, omgeven door drie muren met torens en bastions. U bereikt de kerk door een met hout overdekte trap te bestijgen. Het interieur maakt een sobere indruk, maar het netgewelf is sierlijk en er is een grandioos hoog altaar waarop in 28 taferelen de levensloop van Maria staat afgebeeld. Links van het altaar is de sacristie, waar tijdens de oorlog kerkschatten lagen opgeslagen. De deur tussen kerkruimte en sacristie is een kunstwerk op zichzelf. Ze dateert uit 1515, heeft negen grendels en een ingewikkeld slot. Wandelt u binnen de muren om de weerkerk heen, dan heeft u uitziçht over het hele dorp. Neem ook een kijkje in de toren met de bisschopsgraven (gestileerde afbeeldingen van de bissçhoppen op de zerken; Biertan was van 1572 tot 1867 bisschopszetel) en in de vervallen Turnul Catolic (Katholieke Toren), een plek waar de katholieken na de Reformatie hun missen bleven opdragen. Het Oostelijke Bastion bij de kerk diende vanzelfsprekend ter verdediging van Biertan, maar was in vredestijd een 'huwelijksgevangenis'. Echtgenoten die wilden scheiden, werden hier net zo lang op water en brood gezet tot ze beloofden bij elkaar te zullen blijven. Tijdens hun gevangenschap hadden ze alleen maar een eenpersoonsbed tot hun beschikking. Het verhaal gaat dat de meeste paren dank zij de opsluiting al na twee weken geheel waren genezen van hun scheidingskoorts. Vanaf Sighisoara kunt u per auto en trein gemakkelijk verder reizen naar het noorden (Tîrgu Mures), zuidoosten (Brasov) en westen (Medias), een plaats met een burchtkerk, verdedigingstorens en middeleeuwse huizen. Wilt u per trein naar Sibiu, dan stapt, u over in Copsa Mica, berucht om zijn lang gerekte fabriekscomplex dat zorgt voor roetuitstoot.