Zoekertjes / Annonces

Door onze lezers ingezonden zoekertjes

Plaats zoekertje

Annonces envoyées par nos lecteurs

Placer une annonce

Les Pays-Bas en Transylvanie - De Lage Landen in Transsylvanië

In december 2012 verscheen het boek 'De Lage Landen in Transsylvanië' van de auteur Jean Paul Van der Elst. Hierin bestudeerde Jean-Paul Van der Elst de migratiestromen van De Lage Landen tussen de Schelde en de Rijn naar het Hongarije van de 11de, 12de en 13de eeuw, in het bijzonder naar Transsylvanië waar de privilegies het grootst waren omwille van de constante militaire bedreiging van o.m. Cumanen, Mongolen en Osmaanse Turken.

Dit boek is recent uitgegeven en is sinds 10 december 2012 in de handel verkrijgbaar.

Jean Paul Van der Elst is zelf leraar Engels en dit gaf aanleiding om het boek ook in het Engels uit te geven. In dit boek werd ook een samenvatting in het Roemeens opgenomen.

En Décembre 2012, le livre «Les Pays-Bas en Transylvanie de l'auteur Jean-Paul Van der Elst est apparu. Il a étudié les flux migratoires Jean-Paul Van der Elst des Pays-Bas entre l'Escaut et du Rhin à la Hongrie dans les 11e, 12e et 13e siècles, surtout en Transylvanie où les privilèges étaient les plus grands en raison de la menace militaire constante à Coumans, les Mongols et les Turcs ottomans.

Ce livre a été récemment publié et est disponible sur le marché. Depuis Décembre 10, 2012

Jean Paul Van der Elst est lui-même un professeur d'anglais et cela a donné lieu à l'ouvrage à être publié en anglais. Ce livre est également un résumé en roumain inclus.

De Lage Landen in Transsylvanië

Categorie : Non-fictie informatief/professioneel
Subcategorie : Geschiedenis algemeen
Rubriek : Middeleeuwen (500-1500)
ISBN : 9789082011302
ISBN-10 : 9082011301
Bindwijze : Paperback / softback
Verschijningsjaar : 20121210
Druk : 1
Geillustreerd : JA - Kleur
Publicatiestatus : Aangekondigd
Aantal pagina's : 142
Taal : Nederlands

The Low Countries in Transylvania

Categorie : Non-fictie informatief/professioneel
Subcategorie : Geschiedenis algemeen
Rubriek : Middeleeuwen (500-1500)
ISBN : 9789082011302
ISBN-10 : 9082011301
Bindwijze : Paperback / softback
Verschijningsjaar : 20121210
Druk : 1
Geillustreerd : JA - Zwart/Wit
Publicatiestatus : Aangekondigd
Aantal pagina's : 143
Taal : Engels met samenvatting in Roemeens

Les Pays-Bas en Transylvanie

Catégorie : Nonfiction informative / professionnel
Sous-catégorie : Histoire générale
Catégorie : Moyen Age (500-1500)
ISBN : 9789082011302
ISBN-10 : 9082011301
Reliure : Broché / brochée
Année : 20121210
Pression : 1
Illustrated : OUI - Couleur
État de publication : Annoncé
Nombre de pages : 142
Langue : Néerlandais

The Low Countries in Transylvania

Catégorie : Nonfiction informative / professionnel
Sous-catégorie : Histoire générale
Catégorie : Moyen Age (500-1500)
ISBN : 9789082011302
ISBN-10 : 9082011301
Reliure : Broché / brochée
Année : 20121210
Pression : 1
Illustrated : OUI - Noir / Blanc
État de publication : Annoncé
Nombre de pages : 143
Langue : Anglais, avec un résumé en roumain

Auteur Jean Paul Van der Elst
 

Het engelstalige boek 'The Low Countries in Transylvania' werd op 12 jun 2013 op de Belgische Ambassade aan de pers voorgesteld. Na de inleiding door Ambassadeur Philip Beke, gaf de auteur een bondige uitleg over zichzelf en zijn achtergronden. Hij besprak de oorzaak die ertoe heeft geleid om dit boek tot stand te brengen en beschreeft uitvoerig de inhoud ervan.

Le livre en langue anglaise 'The Low Countries in Transylvania' a été présenté à la presse le 12 mai 2013 à l'ambassade de Belgique . Après l'introduction par l'Ambassadeur Philip Beke , l'auteur a donné une brève explication sur lui-même et son arrière-plan. Il a évoqué les causes qui ont conduit à mettre ce livre à se lever et décrites en détail le contenu .

Auteur Jean Paul Van der Elst en/et Ambassadeur Philip Beke

Na de voorstelling kregen de aanwezigen de kans om nog vragen te stellen en eventuele opmerkingen te maken. Onder hen was ook de Nederlandse Ambassadeur Matthijs van Bonzel, die de Lage Landen kwam vertegenwoordigen. Ook het Pele-Mele team werd vertegenwoordigd door Mircea en Stan.

Après la présentation, les participants ont eu la chance de poser des questions et même faire des commentaires . Parmi eux se trouvait l' Ambassadeur Néerlandais Matthijs van Bonzel, qui représentait les Pays-Bas . Aussi l'équipe Pêle-Mêle était représenté par Mircea et Stan .

Ambassadeur Philip Beke, Stan Distelmans, auteur Jean Paul Van der Elst en /et Mircea Milcu

Beide boeken (Nederlands en Engels met Roemeense samenvatting) zijn verkrijgbaar in de Belgische en Nederlandse boekhandels of te bestellen bij :
Les deux livres (néerlandais et anglais avec résumé en roumain) sont disponibles dans les librairies belges et néerlandais ou peuvent être commandés à :

In België en Nederland
jeanpaul.vanderelst@gmail.com (Jean Paul Van der Elst)
En Belgique et aux Pays-Bas
In Roemenië (*)
sdistelmans@momas.ro (Stan Distelmans)
En Roumanie (*)
(*) 16 euro (75 Lei) aangetekende zending( inbegrepen)
(*) 16 euros ( 75 Lei ) par courrier recommandé (inclus)

Landbouw grond te koop

Landbouw grond (extravilan) te koop in het dorp Aricestii Rahtivani.
De grond is gelegen tussen Aricestii Rahtivani and Ploiesti - West Park

1 Ha (10.000 m2)
Vraagprijs : 3 Euro / m2 (bespreekbaar)

Contact : sdistelmans@momas.ro of benedictina@yahoo.com (enkel engels of roemeens)

Terrain agricole à vendre

Terrain agricole (extravilan) à vendre dans le village Aricestii Rahtivani.
Le terrain est situé entre Aricestii Rahtivani et Ploiesti - West Park

1 Ha (10.000 m2)
Prix demandé : 3 Euro / m2 (négociable)

Contact : sdistelmans@momas.ro ou benedictina@yahoo.com (seulement en anglais ou en roumain)

Terrein te koop

In het dorp Aricestii Rahtivani.
661,48 m2 (9,95 m breed en 66,48 m lang).
Het terrein is intravilan (zonder constructie).
Het dorp ligt op 12 km ten westen van Ploiesti op de weg naar Targoviste.

Vraagprijs 12.500 Euro (bespreekbaar)

Contact : sdistelmans@momas.ro of benedictina@yahoo.com (enkel engels of roemeens)

Terrain à vendre

Dans le village Aricestii Rahtivani .
661,48 m2 (9,95 m de large et 66,48 m de long).
Le terrain est intravilan (sans construction).
Le village est situé à 12 km à l'ouest de Ploiesti sur la route de Targoviste.

Prix : 12,500 Euro (négociable)

Contact : sdistelmans@momas.ro ou benedictina@yahoo.com (seulement en anglais ou en roumain)

Praktische Cursus voor Vreemdelingen - door Prof. Elena Chirila

Onmisbaar voor wie voor zijn werk naar Roemenie komt of er zicht komt vestigen.

Recent is een cursus Roemeense taal verschenen aan de hand van Prof. Elena Chirila onder de titel "Don't You Speak Romanian ?". Deze cursus werd speciaal samengesteld voor buitenlanders, expats, om hen op een snelle en eenvoudige manier, vertrekkende vanuit het Engels, niet alleen de basisbegrippen bij te brengen, maar alles wat men aan taalkennis nodig heeft in het dagelijkse leven in Roemenie.
Een turf van niet minder dan 580 blz. met 2 audio CD's, voor de prijs van 199 RON of 44,9 Euro (+ portkosten) rechtstreeks te bestellen bij Prof. Chirila, e-mail : elena.chirila2013@gmail.com

Cours pratique pour les étrangers - par Prof. Elena Chirila

Indispensable pour ceux qui viennent travailler en Roumanie ou pour s’y établir.

Elena CHIRILA, professeur à l’Université de Bucarest, vient de publier sous le titre "Don't You Speak Romanian ?", un cours de langue roumaine. Ce cours est conçu spécialement pour les étrangers, expatriés, leur donnant un moyen rapide et facile d’apprendre le roumain au départ de l'anglais.
Un ouvrage de pas moins de 580 pages avec 2 CD audio pour le prix de 199 RON, soit 44,9 euros (+ frais de port) à commander directement chez Mme. le Prof. CHIRILA à l’adresse :
elena.chirila2013@gmail.com